คณะกรรมการสโมสรนิสิต

วิสิทธิ์  คำศรี

นายวิสิทธิ์  คำศรี (ต้นไม้)

นายกสโมสรนิสิต

นิขวัญ  พรหมพงษ์

นางสาวนิขวัญ  พรหมพงษ์ (ขวัญ)

อุปนายกฝ่ายวิชาการ

ฑีฆทัศน์  มีมูล

นายฑีฆทัศน์  มีมูล  (ทีม)

อุปนายกฝ่ายภายใน

เบญญาทิพย์ กรเกศ

นางสาวเบญญทิพย์  กรเกศ (แป๊ะ)

อุปนายกฝ่ายภายนอก

ชญานิศ  ประตูด่าน

นางสาวชญานิศ  ประตูด่าน (หมิว)

ประธานฝ่ายบริหารงบประมาณ

กันตพงษ์  น้อยอ่าง

นายกันตพงษ์  น้อยอ่าง (อ๊อฟ)

ประธานฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์

อพิณยาฐ์   ชูเชิด

นางสาวอพิณยาฐ์   ชูเชิด (พิณยา)

ประธานฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม

จินตนา บุญเรือง

นางสาวจินตนา  บุญเรือง (จินจั๊ก)

ประธานฝ่ายสื่อสารสนเทศ

ศรญา มณีสังข์

นางสาวศรญา  มณีสังข์ (เบล)

ประธานฝ่ายสวัสดิการ

เสาวลักษณ์  พลเวียง

นางสาวเสาวลักษณ์  พลเวียง (เหมี่ยว)

ประธานฝ่ายกีฬาและนันทนาการ

_นิชกานต์ วีระพันธุ์วิวัฒน์JPG

นางสาวนิชกานต์ วีระพันธุ์วิวัฒน์ (เฟิร์น)

ประธานฝ่ายพัสดุ

13880283_1187488144649181_6478190434920937405_n

นายอุเทน  ป่าชัฎ (ตั้ม)

ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

พิสมร  ป้องสีดา

นางสาวพิสมร ป้องสีดา (เอมม่า)

เลขานุการ

อรณิชา ภู่มาลี

นางสาวอรณิชา  ภู่มาลี (พลอยใส)

กรรมการ

ภาพหน้าจอ_022616_120051_AM

นางสาวเปรมกมล  วงศ์เสนา (นิ้ง)

กรรมการ

13659024_1188635187867810_6116008024759039295_n

นางสาวปาลีรัตน์ บัวดา  (แนนต้อย)

กรรมการ

อุ้ม

นางสาววิลาสินี  รักษาทอง (อุ้ม)

กรรมการ

ปิยภรณ์ หลวงพิทักษ์

นางสาวปิยภรณ์  หลวงพิทักษ์ (อุ้ม)

กรรมการ

Y57_5187

นางสาวธัญทิพ  ดำด้วงโรม (เตย)

กรรมการ

เจนจิรา นวลจันทร์

นางสาวเจนจิรา  นวลจันทร์  (เจน)

กรรมการ

ศิริลักษณ์ แก้วทอง

นางสาวศิริลักษณ์ แก้วทอง (เจน)

กรรมการ

Y57_5374

นางสาวสมศิริ  สมบูรณ์พงษ์ (แพม)

กรรมการ

สุทธิพจน์  ตั้งศิวาลัย

นายสุทธิพจน์  ตั้งศิวาลัย (วิน)

กรรมการ

นายกชกร-บุญมี

นายกชกร บุญมี (กชกี้)

กรรมการ

Y57_4684

นายเพทาย  มิลินทานุช (อิฐ)

กรรมการ

นายอัษฎา ตัณฑวุฑโฒ

นายอัษฎา ตัณฑวุฑโฒ (โดนัท)

กรรมการ

นายเมธาสิทธิ์-สาประเสริฐ

นายเมธาสิทธิ์ สาประเสริฐ (ฟลุค)

กรรมการ

Y57_4914

นายสุทิวัส  ก่อบุญกวิน (ป๊อป)

กรรมการ
นางสาวสมัชญา พรหมสุวรรณ์

นางสาวสมัชญา พรหมสุวรรณ์

(เฟิร์น)

กรรมการ

นางสาวจุฑาทิพย์ สายเมฆ

นางสาวจุฑาทิพย์ สายเมฆ (บิว)

กรรมการ

นางสาวสายสมร สายพันธ์

นางสาวสายสมร สายพันธ์ (โบว์)

กรรมการ

_นิชกานต์ วีระพันธุ์วิวัฒน์JPGE

นางสาวธณัญญา โปซิว (มูมิน)

กรรมการ

สวิชญา กั๊กหนู

นางสาวสวิชญา  กั๊กหนู (หญิง)

กรรมการ

จารุวรรณ เขาแก่ง

นางสาวจารุวรรณ  เขาแก่ง (บี)

กรรมการ

_นิชกานต์ วีระพันธุ์วิวัฒน์JPG

นางสาวสุวิชชิยา ทิมรอด (ฟลุค)

กรรมการ

_นิชกานต์ วีระพันธุ์วิวัฒน์JPGED

นางสาวศุภัชญา  ลิโมทัย (อ้อม)

กรรมการ

Y57_4991

นางสาวปรียานุช สุขไทย (นุช)

กรรมการ

นางสาวนลินญา-ภูสมตา

นางสาวนลินญา ภูสมตา (มุก)

กรรมการ
 
 
@Faculty of science and social sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top