การติดต่อ

สถานที่ตั้ง

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เลขที่ 254 หมู่ 4 ถนนสุวรรณศร ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160

ข้อมูลติดต่อ41986-O3CZ15

0-3810-2222 ต่อ 4053
https://www.facebook.com/scisosakaeo
LineGray Line Official ID: @592sxrrt

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์  เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

แผนที่


@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top