ข่าวการศึกษา

ข่าวกิจกรรมคณะ


ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด>>

ข่าวสโมสรนิสิต

ข่าวอบรม/สัมมนา

ข่าวงานวิจัย

ข่าวอื่นๆ

Sciso Sakaeo Facebook

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
@Faculty of Science and Social Sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top