โครงการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ปีการศึกษา 2563

โครงการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ปีการศึกษา 2563

ข่าวการศึกษา 0 Comment

คลิกดู รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ปี 2563

Leave a comment

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top