อบรมการใช้โปรแกรมการประชุมออนไลน์และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

อบรมการใช้โปรแกรมการประชุมออนไลน์และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

ข่าวกิจกรรม, ข่าวอบรม/สัมมนา Comments Off

ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “การใช้โปรแกรมการประชุมออนไลน์และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์” ในวันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ซึ่งดำเนินการจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ ท่านสามารถเข้าร่วมอบรมผ่านเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome ได้ที่ลิงค์ https://meet.google.com/zqm-ruza-jrr โดยมีกำหนดการโครงการดังเอกสารแนบ

การเข้าอบรมผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊ก
๑. เปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome เข้าที่ลิงค์ https://www.google.co.th
๒. Sign in เข้าใช้งานด้วยอีเมล (username)@go.buu.ac.th
๓. ที่ช่องใส่ลิงค์ ให้ใส่ลิงค์ https://meet.google.com/zqm-ruza-jrr สำหรับเข้าอบรมนี้
๔. คลิก ปุ่มเข้าร่วมการประชุม (Join now) เพื่อเข้าสู่การอบรม

การเข้าอบรมผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile)
๑. ติดตั้งแอปพลิเคชัน Google Hangouts Meet
๒. Sign in เข้าใช้งาน Google Hangouts Meet ด้วยอีเมล (username)@go.buu.ac.th
๓. เมื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน แตะปุ่ม Meeting code
๔. ใส่ Meeting code คือ zqm-ruza-jrr
๕. แตะปุ่มเข้าร่วมการประชุม (Join now) เพื่อเข้าสู่การอบรม

หมายเหตุ
– ขอให้ทุกท่านปิดไมโครโฟน (Mute) ตลอดระยะเวลาการอบรม กรณีต้องการตั้งคำถามจึงกดเปิดไมโครโฟน ทั้งนี้ท่านสามารถใช้ Chat ในการส่งคำถามตลอดการอบรม
– เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการอบรม ท่านสามารถทดลองเข้าใช้ห้องอบรมได้ในวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. หากพบปัญหาการเข้าใช้งานโปรดติดต่อพนิตนาฎ เบอร์โทร ๐๘๖๖๗๗๙๕๔๙

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดโครงการ

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top