โครงการบริการวิชาการคณะฯ

โครงการบริการวิชาการคณะฯ

ข่าวอบรม/สัมมนา Comments Off

สนใจติดต่อได้โดยตรงที่ ดร.จักรพันธ์ นาน่วม
โทร 081-436-6423
อีเมล jakkaphu@buu.ac.th

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top