โครงการบริการวิชาการคณะฯ

โครงการบริการวิชาการคณะฯ

ข่าวอบรม/สัมมนา 0 Comment

สนใจติดต่อได้โดยตรงที่ ดร.ศิริประภา แจ้งกรณ์
โทร 089-958-4377
อีเมล siriprapha@buu.ac.th

Leave a comment

@Faculty of Science and Social Sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top