โครงการคืนสู่เหย้า ชาว SCISO และแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โครงการคืนสู่เหย้า ชาว SCISO และแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

กิจกรรมคณะ, ข่าวกิจกรรม Comments Off

    คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการคืนสู่เหย้าชาว SCISO และแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว โดยมีกิจกรรมการร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่และการกล่าวต้อนรับ การให้โอวาทโดย ผศ.ดร. วิชุดา จันทร์ข้างแรม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมกันนี้ มีการจัดกิจกรรมศิษย์เก่าพบศิษย์ปัจจุบันในรูปแบบการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องในบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง มีกิจกรรมการฝึกซ้อมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อประพฤติปฏิบัติในพิธีการรับพระราชทานปริญญาบัตรเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top