ค่ายอาสาบูรพาสระแก้ว ร่วมใจสร้างสรรค์สังคม ครั้งที่ 7

ค่ายอาสาบูรพาสระแก้ว ร่วมใจสร้างสรรค์สังคม ครั้งที่ 7

กิจกรรมสโมสรนิสิต, ข่าวสโมสรนิสิต Comments Off

  สโมสรนิสิต คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการค่ายอาสาบูรพาสระแก้ว ร่วมใจสร้างสรรค์สังคม ครั้งที่ 7 ณ โรงเรียนบ้านหนองหมู ตำบลหนองแวง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นิสิตมีจิตอาสา มีจิตสาธารณะและรู้จักช่วยเหลือสังคม อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ซึ่งกิจกรรมได้มีการปรับปรุง ทัศนียภาพ สวนหย่อมหน้าโรงเรียน การปรับภูมิทัศน์ ในภายโรงเรียน ให้มีความพร้อมต่อการเรียนรู้ โดยมีนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมประมาณ 45 คน บรรยากาศภายในค่ายเต็มไปด้วยความสุข การช่วยเหลือ การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน ระหว่างพี่น้อง ในค่ำคืนที่ 2 ค่าย มีกิจกรรมรอบกองไฟ เพื่อผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการทำงาน ภายหลังจากการดำเนินโครงการ ผู้อำนวยการ และอาจารย์โรงเรียนฯ ได้กล่าวได้เยี่ยมชมผลงาน และกล่าวขอบคุณกับคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ และชาวค่ายทุกท่าน

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top