โครงการประกวดดาว เดือน และดาวเทียม ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการประกวดดาว เดือน และดาวเทียม ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวสโมสรนิสิต Comments Off

ขอเชิญร่วมโหวตคะแนนมหาชนด้วยการลดไลค์ ดาว เดือน และดาวเทียม ได้ที่เพจสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

@Faculty of Science and Social Sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top