โครงการค่ายอาสาบูรพาสระแก้ว ร่วมใจสร้างสรรค์สังคม ครั้งที่ ๖

กิจกรรมสโมสรนิสิต 0 Comment

    สโมสรนิสิต คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการค่ายอาสาบูรพาสระแก้ว ร่วมใจสร้างสรรค์สังคม ครั้งที่ ๖ ณ โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นิสิตมีจิตอาสา มีจิตสาธารณะและรู้จักช่วยเหลือสังคม อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ซึ่งกิจกรรมได้มีการปรับปรุงอาคารเรียนหลังเก่า โดยการขัดสนิมหน้าต่างอาคารเรียน ประตูและเสาอาคาร ทาสีอาคารเรียนทั้งภายในและภายนอก จำนวน 3 ห้อง อีกทั้งยังทาสีวาดภาพ แท็งค์เก็บน้ำ จำนวน 3 แท็งค์ โดยมีนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมประมาณ 50คน บรรยากาศภายในค่ายเต็มไปด้วยความสุข การช่วยเหลือ การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันระหว่างพี่น้อง ในค่ำคืนที่2 มีกิจกรรมรอบกองไฟ เพื่อผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการทำงาน ภายหลังจากการปรับปรุงอาคารเสร็จสิ้น รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อนางชิง อาจารย์โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง และนักเรียนได้มาเยี่ยมชมอาคารที่ปรับปรุงแล้ว รู้สึกปลื้มปิติยินดี กล่าวคำขอบคุณกับมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว และชาวค่ายทุกท่าน

Leave a comment

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top