รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

banner website 2560-01
 
 

ประเภทรับตรงวิทยาเขต

 
 

ประเภทรับตรงทั่วประเทศ

  • ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 – 21 ธันวาคม 2559
  • ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 – 25 เมษายน 2560
  • สมัครออนไลน์ได้ที่นี่
@Faculty of science and social sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top