โครงการปัจฉิมนิเทศและอำลานิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

กิจกรรมสโมสรนิสิต 0 Comment

    ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการ “ปัจฉิมนิเทศและอำลานิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความยินดีแก่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา รวมทั้งเพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามในการอำลานิสิตและเป็นการปัจฉิมนิเทศให้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่สำคัญต่อการก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงานสำหรับว่าที่บัณฑิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในอนาคต อีกทั้งถือเป็นโอกาสอันดีที่นิสิตรุ่นน้องได้แสดงความยินดีกับนิสิตรุ่นพี่และเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายสานสายใยความสัมพันธ์น้องพี่อย่างอบอุ่น โดยมีกิจกรรมการบรรยายพิเศษในช่วงเช้าในหัวข้อ “การเขียน Resume อย่างไรให้ตรงใจสถานประกอบการ” โดย คุณดิฐพงศ์ ประเสริฐไพฑูรย์ วิทยากรพิเศษจากบริษัท JobTopgun และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพบัณฑิตเพื่อพิชิตใจ HR” และ “เทคนิคการสัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งาน” โดย คุณพรพรรณ ศรีสุธาพรรณ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ บริษัท Interlife Pharma จำกัด ในช่วงเย็นมีกิจกรรมงาน Bye Nior ซึ่งเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นิสิตเรียนดี กิจกรรมเกมส์การร่วมสนุกและการผ่อนคลายสังสรรค์ผ่านเสียงดนตรี

Leave a comment

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 080-991-1920

Back to Top