ขอเชิญประเมินการเรียนการสอน

ขอเชิญประเมินการเรียนการสอน

ข่าวการศึกษา Comments Off

สามารถดูประเมินการเรียนการสอน ได้ที่นี่

สามารถไปยังเว็บไซต์ ที่นี่

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 080-991-1920

Back to Top