การสมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

การสมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ข่าวการศึกษา Comments Off

สามารถดู การสมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้ที่นี่

รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษาฯ ปี 2560 นิสิตที่ต้องการขอรับทุนฯ ให้สมัครผ่านระบบที่เว็บไซต์ ที่นี่
ส่งหลักฐานการสมัครที่พี่เมย์ เจ้าหน้าที่กิจการนิสิต ภายในวันที่ 20 กันยายนนี้นะคะ อ่านข้อมูลการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ ที่นี่
@Faculty of science and social sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top