ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมพัฒนากรบุคากรเพื่อสังคม

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมพัฒนากรบุคากรเพื่อสังคม

ข่าวอบรม/สัมมนา 0 Comment

สามารถดูรายละเอียดประกาศ หลักสูตรอบรมพัฒนากรบุคากรเพื่อสังคม ได้ที่นี่

Leave a comment

@Faculty of science and social sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top