เปิดจองห้องพัก งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

เปิดจองห้องพัก งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวการศึกษา Comments Off

S_5737415120666

S_5737415512948

S_5737415858573

@Faculty of science and social sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top