กิจกรรมแม็คโครและนักศึกษาร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๙

กิจกรรมแม็คโครและนักศึกษาร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๙

ข่าวกิจกรรม 0 Comment

รับสมัครนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมแม็คโครและนักศึกษาร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ประจำปี 2559
ทีมละ 5 คน สาขาใดก็ได้ จำนวน 10 ทีม สามารถโพสแจ้งชื่อได้ที่ดร.พนิตนาฎ ภายในวันที่ 7 ตุลาคมนี้
และเข้าร่วมอบรมในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคมนี้ เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง 1101 อาคารสุชาติฯ

14222308_1308065839204733_7825322152862055922_n

Leave a comment

@Faculty of science and social sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top