กำหนดการฝึกซ้อมย่อยบัณฑิตคณะ

กำหนดการฝึกซ้อมย่อยบัณฑิตคณะ

ข่าวการศึกษา, ข่าวสโมสรนิสิต Comments Off

ลำดับบัณฑิต

Capture

วีดิทัศน์ประกอบการฝึกซ้อม

กำหนดการฝึกซ้อมย่อยคณะ

12980567_1109226195808710_639834846_n

กำหนดการดำเนินการฝึกซ้อมรับปริญญา

12

 

 

@Faculty of science and social sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top