รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

รายการ สถานที่ รับตรงสระแก้ว เวลา การขอรับใบสมัคร ดาวโหลดที่เว็บไซต์ http://www.sakaeo.buu.ac.th (http://www.sakaeo.buu.ac.th) หรือขอรับใบสมัครได้ที่ ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ๒๐ ก.พ.-๑๒ มี.ค. ๕๗ ๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. การส่งเอกสารการสมัคร ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานให้ ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ๒๐ ก.พ.-๑๒ มี.ค. ๕๗ ๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบสัมภาษณ์ ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว หรือที่เว็บไซต์ http://www.sakaeo.buu.ac.th ๑๓ มี.ค. ๕๗ ๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. สอบสัมภาษณ์ ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว (เฉพาะโครงการจัดตั้ง”คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ” สอบสัมภาษณ์ ณ อาคารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ...


MORE INFO
0

SCISO NEWS & EVENT

imageระ!  new

 

SCISO สู่อาเซียน

279

  ร่างปฏิทินการเปิดปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2557  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557  มหาวิทยาลัยบูรพาจะปรับเปลี่ยนเวลาการเปิดปิดภาคการศึกษา ทุกระดับ ทุกหลักสูตร ทุกชั้นปี ให้สอดคล้องกับระบบสากลและประชาคมอาเซียน โดยมีร่างปฏิทิน ดังนี้ คลิก...

ยินดีต้อนรับสู่ S C I S O

เป็นเลิศทางการวิจัยและวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ สังคมศาสตร์ เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น และเป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการ เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาให้เกิดสังคมอุดมปัญญาอย่างยั่งยืน

Who's Online

We have 5 guests and no members online

Service

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

0-3810-2222 ต่อ 4053
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : sciso.sakaeo.buu.ac.th

qrsciso